Crewing Agency, Stettin

"Reederei Strahlmann Crewing Agency" arranges employment on board of all Strahlmann vessels. The contact details of our office in Szczecin are as follows:

Reederei Strahlmann Branch Office Szczecin Sp. z o.o.
Narzedziowa 43 70-807 Szczecin, Polska

For more information please visit:
www.strahlmann.pl

"Reederei Strahlmann Crewing Agency" kümmert sich um die Anstellung des Personals an Bord aller Strahlmann-Schiffe. Die Kontaktdaten unseres Stettiner Büros lauten wie folgt:

Reederei Strahlmann Branch Office Szczecin Sp. z o.o.
Narzedziowa 43
70-807 Szczecin, Polska

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:
www.strahlmann.pl


"Reederei Strahlmann Crewing Agency" realizuje wszelkie formalności związanie z zatrudnieniem na statkach Strahlmanna. Dane naszego biura w Szczecinie zamieszczamy poniżej:

Reederei Strahlmann Branch Office Szczecin Sp. z o.o.
Narzedziowa 43
70-807 Szczecin, Polska

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź:
www.strahlmann.pl